Werkwijze

Interactief theater
PlayBack maakt interactief theater: eerst wordt er een voorstelling gespeeld over thema’s die in het leven van jongeren een belangrijke rol spelen. Na afloop van de voorstelling gaan de acteurs en een professionele gespreksleider in gesprek met de leerlingen, over deze onderwerpen, door prikkelende vragen en stellingen te gebruiken. Educatief en interactief toneel zorgt voor afwisseling en verhoogt de betrokkenheid van de jongeren.

Terugspeeltheater
Tijdens het interactieve gedeelte geven de jongeren aanwijzingen aan de acteurs en mogen ze deze tips ook zelf uitproberen op de spelvloer via het zogenaamde terugspeeltheater. Er bestaat hierbij geen goed of fout. Hierdoor worden de jongeren gestimuleerd hun eigen mening te ontdekken, te geven en te onderbouwen. Het vergroot hun weerbaarheid en ze krijgen meer begrip voor elkaar. 

Integrale aanpak
Ook het volwassen publiek wordt - in aparte voorstellingen - via rollenspellen en terugspeeltheater geïnspireerd om eens door een andere bril naar (hun) pubers te kijken. Door deze werkwijze krijgen ouders en docenten veel meer inzicht in de belevingswereld van jongeren. En geven ze elkaar tips om met hun kinderen over deze onderwerpen te praten.
Deze zogenaamde integrale aanpak werpt de nodige vruchten af. Het stemt ouders en docenten tot nadenken over hoe je dergelijke levensthema’s integreert in het leven van de jongeren van nu.