Privacy

Privacyverklaring Theatergroep PlayBack

Stichting Theatergroep PlayBack maakt interactief en educatief theater over maatschappelijke thema’s voor jongeren, hun ouders en (onderwijs)professionals. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door PlayBack verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom je gegevens kan aangeven. Hieronder vind je de privacyverklaring van Theatergroep PlayBack die daarover gaat.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door PlayBack, neem dan gerust contact op:
Grebbeberglaan 15
3527 VX Utrecht
Telefoon: 030 - 202 70 24             
E-mail: info@tgplayback.nl        

Jouw gegevens
PlayBack verzamelt gegevens voor verschillende doelen. Hieronder kun je lezen welke gegevens we verzamelen voor welk doel en ook hoe lang we deze gegevens bewaren.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming of voor de uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

PlayBack bewaart gegevens nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

1. Nieuwsbrieven
PlayBack stuurt via e-mail nieuwsbrieven met daarin nieuws over de organisatie en tips of informatie over communicatie met jongeren. Je voornaam, achternaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van PlayBack of via het invulformulier bij een voorstelling voor ouders. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen in ons relatiebestand. Jij kunt je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een e-mail te sturen naar info@tgplayback.nl.

2. Voorstellingen & trainingen
Als je één van onze voorstellingen of trainingen boekt, dan hebben we gegevens nodig om dit goed uit te kunnen voeren. We vragen dan je voor- en achternaam, telefoonnummer, mailadres en het adres van de locatie waar de voorstelling gespeeld zal worden. De gegevens slaan we op in ons relatiebestand en bewaren we zo lang als wettelijk vereist. Ook de getekende overeenkomst bewaren we zo lang als wettelijk vereist.

3. Overige overeenkomsten
Werk je voor PlayBack als medewerker of zzp-er? Of lever je een dienst of product in opdracht van PlayBack? Dan verzamelen we gegevens om deze overeenkomsten goed na te kunnen leven. We verzamelen je voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer. Deze gegevens bewaren zo lang als wettelijk vereist.

4. Website analyse
De website van PlayBack verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit zijn functionele en analytische cookies en gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet verbonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Theatergroep PlayBack verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een goede beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Theatergroep PlayBack blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging van jouw gegevens
Stichting Theatergroep PlayBack neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@tgplayback.nl.

Jouw rechten
Je mag altijd de gegevens die PlayBack van je bewaart:
- inzien
- aan laten passen (bijvoorbeeld als er gegevens gewijzigd zijn).
- beperken (minder gegevens laten opslaan)
- laten overdragen (bijvoorbeeld als je overstapt naar een andere partij of dienst)
- laten verwijderen (met uitzondering van gegevens die we wettelijk verplicht zijn te bewaren of nodig hebben om een overeenkomst na te komen)

Dit kan via info@tgplayback.nl.

Vind jij dat we niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaan, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelfdoen/privacyrechten/privacyklacht-indienen