Terug

Welk sociaal media-protocol heeft jullie school? Interview met Mediawijzer woensdag 1 november 2017

Van 17 t/m 24 november is  de Week van de Mediawijsheid. Honderden scholen in Nederland besteden dan extra aandacht aan online gedrag en mediawijze vaardigheden. Scholen nodigen PlayBack deze week extra vaak uit om Log In en Like te spelen. We vragen Gemma Steeman van Mediawijzer.net, organisator van de Week van de Mediawijsheid om tips en extra uitleg. Heeft de school van je kind een sociaal media protocol? Wordt mediawijsheid een vast onderdeel in de lessen? En wat kan je zelf doen om thuis mediawijzer te zijn?

Het thema van De Week van de Mediawijsheid 2017 luidt: Generatie Media: samen mediawijs. Waarom dit thema?
Het is een misverstand dat kinderen vanzelf mediawijs zijn omdat ze zijn opgegroeid met internet, apps en sociale media. Omdat ouders zelf niet groot geworden zijn met apparaten, is dit voor hen een lastig onderwerp; ze spreken een andere ‘taal’. We roepen ouders maar ook docenten, professionals en kinderen op om samen in gesprek te gaan. Zodat we elkaars leefwerelden beter leren begrijpen en samen naar een mediawijze toekomst kunnen bewegen. Meer info staat op: weekvandemediawijsheid.nl.

Tijdens onze ouderavond Log In deelt een scholier een filmpje van een medescholier op de wc. Mag dat zomaar?
In principe mag je filmpjes en foto’s maken, maar je mag ze alleen publiceren als ze een ander niet benadelen. Er zijn regels in onze wetgeving, bijvoorbeeld over privacy en portretrecht. En filmpje van iemand op de wc zou een rechter bestraffen in verband met schending van de privacy. Ook onschuldige foto’s worden vaak gedeeld, jongeren zijn zich vaak niet bewust van hun eigen verantwoordelijkheid. Hierover moeten we met elkaar in gesprek gaan, zowel thuis als bijvoorbeeld op school tijdens lessen Mediawijsheid.

En wat kunnen scholen hier aan doen? Hebben scholen een media-protocol?
Scholen zijn niet verplicht een sociaal media-protocol te hebben; alleen een pestprotocol is sinds augustus 2015 verplicht. Ik zou een protocol zeker adviseren. Te vaak wordt er pas iets gedaan op het moment dat er iets is misgegaan. Dan is het eigenlijk al te laat. Bepaal als bestuur samen met de docenten je visie: Hoe zet je sociale media zelf in en hoe wil je dat leerlingen hun sociale media gebruiken? Bepaal richtlijnen die passen bij de cultuur van je school. Wat als er misgaat op het gebied van sociale media, zoals sexting, online pesten of privacygevoelige zaken? Wat tolereer je wel of niet? Scholen zouden ook moeten nadenken over auteursrecht: hoe ga je om met materiaal van internet? En hoe moeten je leerlingen hier mee omgaan? De visie hangt samen met wetgeving enerzijds en normen en waarden anderzijds. Leerkrachten signaleren dingen op school; het bestuur moet ervoor zorgen dat die leerkracht tools en kennis heeft om daar op de juiste manier mee om te gaan. Tip: Ga ook eens vragen hoe het geregeld is op de school van jouw kind. De school haalt vaak alleen foto’s weg van hun Facebook-account, als daar door ouders of leerlingen om gevraagd wordt. Maar de wet is andersom. Ouders moeten vooraf toestemming geven. Pak het als school dus liever proactief aan. Kijk voor meer tips op https://www.mediawijsheid.nl/schoolleiding/ of bij Kennisnet.nl voor modelreglementen. Dan zie je precies hoe je dat kan aanpakken.

Waarom is mediawijsheid geen verplicht vak op school?
Er zijn stappen in gemaakt, het zit er aan te komen. In het regeerakkoord staat dat de afgesproken onderwijsherziening vanaf 2019 wettelijk wordt verankerd en er dus meer aandacht komt voor digitale geletterdheid. Dat is een combinatie van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking. We zijn hier bij Mediawijzer.net heel blij mee.

Wat zijn tips voor ouders om zich online beter te beschermen/ de gegevens van hun kinderen beter te beschermen?
Mijn persoonlijke tips i.v.m. privacy zijn de volgende:
1. Vraag altijd toestemming voor foto’s en video, dit geldt zowel voor ouders als pubers. Veel jongeren filmen veel, en maken bijvoorbeeld vlogs. Dat is leuk, en zou ik als ouder stimuleren. Maar in die vlogs komen ook andere mensen voor. Heel bewust of minder bewust. Ga hierover in gesprek met je puber, hoe kijken zij hier zelf tegenaan? Hoe vinden zij het als ze in een video van een ander voorkomen?
2. Pas op met onbeveiligde wifi netwerken
Pas op met openbare wifi netwerken. Prima om een foto te uploaden maar niet om je saldo te checken of geld over te maken.
3. Blijf nadenken bij wat je deelt
Je kunt veel beveiligen maar als je van alles deelt online, ben je zelf de zwakke schakel. Je maakt jezelf kwetsbaar  als je veel digitale sporen nalaat. De kans op hacken is daardoor veel groter.
Ik deel ook graag deze links:

Mediawijsheid: tips voor ouders 
Hoeveel recht op privacy heeft jouw puber?
5 tips om je online privacy te beschermen
 

Met veel dank aan Gemma Steeman!