Terug

Wat zou jij doen? dinsdag 10 april 2018

2018 is uitgeroepen tot het Jaar van Verzet. Door heel Nederland vinden activiteiten plaats die mensen kennis laten maken met - en na laten denken over - verzet. Uiteenlopende verzetsverhalen van toen zetten aan tot nadenken over de betekenis daarvan voor de wereld van nu. Wat zou ik doen? Hoe gedraag ik me nu?

Met hulp van Vfonds en Stichting Kinderpostzegels ontwikkelt PlayBack dit jaar de nieuwe voorstelling Count Me In. Een voorstelling en nagesprek over tolerantie, vrijheid en keuzes. Om de keuzes die de verzetsstrijders destijds maakten, te vertalen naar de maatschappij nu. Welke invloed heeft jouw cultuur op je identiteit? Hoe leef je samen met meerdere culturen als je je anders voelt dan hen? Voor welke waarden uit jouw cultuur vecht je en welke kan je aanpassen aan de grote groep?

Met Count Me In laat PlayBack jongeren kritisch nadenken over gedrag. Zodat jongeren zelf bewust een keuze kunnen maken en weten hoe ze kunnen handelen. Zodat ze zichzelf goed leren kennen en daardoor ook de ander beter begrijpen en respecteren.

Het verhaal
Een ruzie tussen vier jongeren op een middelbare school mondt uit in een discriminerende scheld­ en vechtpartij. Rashida (15) wordt daarna vermist. De andere jongeren proberen ieder op hun eigen manier te achterhalen waar ze is. Als ze elkaar gaandeweg beter leren kennen, zorgt hun gezamenlijke doel, Rashida levend terug zien, voor verbroedering.

Boek Count Me In nu voor komend schooljaar.