Terug

Voorkomen is beter dan genezen maandag 12 maart 2018

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het hebben van schulden niet alleen zorgt voor financiële stress. Schulden kunnen zoveel stress veroorzaken dat je minder functioneert binnen het gezinsleven, je sociale contacten en op de werkvloer. Als je schulden hebt, neemt het kortetermijndenken vaak de overhand. Hierdoor zorgen de gemaakte keuzes soms voor nieuwe of extra (financiële) problemen. Daarnaast rust er nog steeds een taboe op het hebben van schulden.

Gemeente Hoorn vindt het daarom erg belangrijk om haar inwoners te helpen met laagdrempelige ondersteuning. Anke Meester, preventiemedewerker, bezoekt inwoners en richt zich op vroeg signalering, financiële educatie en scholen.

Jong geleerd is oud gedaan
‘Wij vinden het belangrijk om alle inwoners te informeren en/of ondersteuning te bieden op het gebied van armoede en schulden. Niet alleen inwoners die schulden hebben, maar juist ook de preventie hiervan,’ vertelt Anke Meester. ‘Uit onderzoek is gebleken dat het heel verstandig is kinderen zo vroeg mogelijk te leren met geld om te gaan en ze te wijzen op gevaren als je er niet goed mee omgaat. Denk bijvoorbeeld aan de schulden die jongeren kunnen maken via hun mobiele telefonie abonnement. De gemeente zet daarom theatergroep PlayBack in op het voortgezet onderwijs in Hoorn om de jongeren, op een passende manier, te informeren.

Op vijf middelbare scholen zien de leerlingen de jongerenvoorstelling RIJK. Wat er gebeurt in de voorstelling, kunnen jongeren vertalen naar hun eigen leven. Het is voor hen heel herkenbaar. Het nagesprek met en het betrekken van de leerlingen in de gespeelde scènes is iets wat, ons inziens, indruk maakt bij de jongeren en dus blijft hangen.’ 

In gesprek
‘Daarnaast is het ons doel om ook thuis het gesprek op gang te brengen. Met het organiseren van de ouderavond Credits van PlayBack, hoopt de gemeente dit te bevorderen. We kregen veel enthousiaste reacties van de ouders. Het ging deze avond niet om goed of fout. Het ging er echt om het gesprek aan te gaan. Bovendien was er veel herkenning.’

‘Het is nog te vroeg om te zeggen dat het werkt wat we met deze voorstellingen beogen, maar het is een goede stap in de schuldpreventie.’

Met veel dank aan Anke Meester, preventiemedewerker bij gemeente Hoorn.

Wil je ook in gesprek over geld? Kijk dan hier voor de mogelijkheden.