Terug

Rondom Jong donderdag 12 april 2012

Staatsecretaris Paul Blokhuis nam vandaag het eerste exemplaar in ontvangst van ‘Rondom Jong’: een nieuwe, slimme wegwijzer voor depressiepreventie die professionals rond een jongere beter met elkaar laat samenwerken. 

Wij mochten het bezoek van Paul Blokhuis afsluiten met een sneak preview van onze jongerenvoorstelling ‘Alles Goed?!' die in het komende schooljaar in premiere gaat. Een voorstelling over lekker in je vel zitten, waarin we met jongeren praten over hoe sombere gevoelens ontstaan en wat jongeren nodig zouden hebben om zich te kunnen uiten. En over wat je kan doen om elkaar te helpen als je niet lekker in je vel zit. 

Wat is Rondom Jong
Met Rondom Jong zitten de ketenpartners samen aan tafel: school, jeugdgezondheidszorg, GGD, (school) maatschappelijk werk, wijkteam, GGZ, huisarts en gemeente. De partners doorlopen de ‘reis’ van een jongere met depressieve klachten en gaan met elkaar na of alle stappen goed zijn ingericht, wie en wat nog mist en wat er beter kan. Onder begeleiding van GGD Noord- en Oost-Gelderland maakten het Nuborgh College Veluvine en het Christelijk College Nassau Veluwe deel uit van de zes pilots waar Rondom Jong succesvol is getest.

Bestellen wegwijzer
De wegwijzer Rondom Jong kan besteld worden op de website van het Trimbos Instituut. Rondom Jong is gemaakt door GGD GHOR Nederland, het Trimbos-instituut en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid vanuit het Meerjarenplan Depressiepreventie van het ministerie van VWS.