Terug

PlayBack voorstellingen over pesten voor scholieren, ouders en docenten woensdag 13 september 2017

In de Week tegen Pesten speelt PlayBack door heel Nederland jongerenvoorstellingen, ouderavonden en docententrainingen over pesten. Ook interesse om iets met het thema te doen binnen uw school of gemeente? Bekijk het aanbod van PlayBack.

Jongerenvoorstelling Like
De rauwe voorstelling Like geeft goed weer hoe het kan gaan bij vriendschappen, groepsdruk, buitengesloten worden, pesten en de invloed van sociale media hierop. Leerlingen worden geconfronteerd met de emotionele gevolgen van pesten. PlayBack wil zowel pesters, gepeste jongeren en omstanders bewustmaken van groepsdruk en rolpatronen. Hiermee biedt PlayBack de leerlingen en docenten inzicht in pestgedrag en waar hun eigen verantwoordelijkheid ligt.
Bekijk de trailer: https://youtu.be/ARJI_5m9f20
Extra informatie Like

Ouderavonden PlayBack Like Me en Log In
Volgens onderzoek van de universiteit Groningen blijkt dat interventies bij pesten het meest effectief zijn als ze in samenwerking met ouders gebeuren. PlayBack geeft ouders handvatten en tips om met jongeren over pesten in gesprek te gaan, tijdens de ouderavond Like Me. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ‘terugspeeltheater’, een techniek waarbij scènes opnieuw gespeeld worden en ouders elkaar tips geven voor een goed gesprek met hun kind.

Like Me is indringend, informatief en geeft ouders inzicht in de belevingswereld van hun puber en de strijd om erbij te horen. Ouders  ervaren hoe hun kind kan opkomen voor zichzelf én voor anderen. Zowel op internet als in het echt.
Extra informatie Like Me.

PlayBack heeft ook een specifieke avond over online pesten en de online wereld van uw kind: Log In. Hoe reageer je als je kind niet meer naar school wil of als hij/ zij een gemeen filmpje op Youtube heeft geplaatst? Log In geeft ouders inzicht in hoe ze internetgebruik en sociale media een plek kunnen geven in de dagelijkse opvoeding.

Extra informatie Log In
Trailer ouderavonden: https://youtu.be/IaNT-ztHkLk

Docententraining Like us All
Welke rol speel jij in het creëren van een veilig leef- en leerklimaat op jouw school? Hoe corrigeer je onaangepast gedrag van leerlingen? In deze masterclass voor docenten wordt vanuit verschillende invalshoeken het pestthema onder de loep genomen en aan de hand van herkenbare situaties uitgespeeld met acteurs. Je oefent gesprekken binnen klassensituaties en individuele leerling- en oudergesprekken.

Meer informatie docententraining