Terug

Online risicogedrag bij jongeren Morgen

Niels Baas richt zich als wetenschappelijk onderzoeker op het gedrag van kinderen en jongeren in de online wereld. Daarbij richt hij zich in het bijzonder op risicogedrag zoals cyberpesten. In zijn onderzoek benadert hij jongeren als de experts in de online wereld. "Er wordt veel te veel voor jongeren gedacht, in plaats van namens hen."

Baas is door zijn onderzoek in de ban geraakt van het onderwerp cyberpesten en zijn eigen onderneming gestart: Cyberpesten de Baas. Met deze site licht hij ouders en leerkrachten voor over dit onderwerp. Cyberpesten komt volgens Baas tegenwoordig het vaakst op de WhatsApp voor. "Wat je nu ziet is dat iemand wordt buitengesloten van de groepschats van Whatsapp, dat foto’s bewerkt worden en natuurlijk dat er gepest wordt in de vorm van tekstberichten. Ook op andere manieren komt cyberpesten onder pubers en jongeren veel voor", zegt Baas, "zoals via games als Minecraft of een app als Snapchat."

‘Gewoon’ pesten en cyberpesten gaan volgens Baas hand in hand. "Cyberpesten is een verlengstuk, de werelden lopen in elkaar over. Overal waar communicatie mogelijk is kan gepest worden. Als kinderen offline gepest worden, vertaalt zich dat ook vaak door in de online wereld. Pubers zijn vaak naïef over wat ze allemaal delen," geeft Baas aan. "Ze hebben meestal niet door wat ze doen en voor wie hun gedrag zichtbaar is. Als iets op internet staat is het in de meeste gevallen zichtbaar voor iedereen. Dat besef hebben pubers en kinderen niet, ze missen voorzichtigheid."

Wat Baas altijd aan ouders probeert mee te geven is dat ze geïnteresseerd moeten zijn in de wereld waarin hun kind zit. "Wat doet een kind allemaal online? Wat voor games spelen ze? In mijn onderzoek merk ik dat vooral kinderen in het basisonderwijs het leuk vinden als een ouder meekijkt," vervolgt Baas, die tegelijkertijd waarschuwt: "Interesse tonen is goed, maar je moet er als ouder niet in doorslaan. Ik zie tijdens mijn voorlichtingen gelukkig wel dat ik steeds meer te maken heb met mediawijze ouders, die heel goed weten wat wel en niet kan."