Terug

Jongeren op weg naar financiële zelfstandigheid dinsdag 15 september 2015

Het Nibud en Diversion nodigen je van harte uit voor de werkconferentie ‘Jongeren op weg naar financiële zelfstandigheid’ op 12 oktober a.s in Utrecht. Het doel van deze conferentie is om interactief en vanuit verschillende invalshoeken kennis en ervaringen te delen over jongeren en geld. PlayBack ondersteunt de brainstormsessies met haar interactieve scenes.

MoneyWays
Deze werkconferentie is georganiseerd vanuit het project MoneyWays: een educatief preventieprogramma dat inzet op jongeren beter te laten omgaan met geld en op het bespreekbaar maken van de sociaal-emotionele kant van geld, armoede en schulden. De peer education methodiek staat centraal in dit programma. Jonge rolmodellen gaan met leerlingen van het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs op een laagdrempelige en taboedoorbrekende wijze in gesprek over de thematiek.

Wat kan je verwachten?
Samen met beleidsmakers, onderzoekers, MVO-managers, onderwijsexperts én jongeren gaat het Nibud en Diversion delen en verbinden. Sprekers vertellen over trends onder jongeren en verklaren onderzoeksresultaten vanuit de werking van het brein. Er is een creatieve brainstorm over jongeren en hun financiële toekomst. Hierbij staat de aansluiting tussen het landelijke en lokaal beleid enerzijds en de praktijk van scholen en jongeren anderzijds centraal.

Aanmelden
Meld je snel aan voor deze werkconferentie, het aantal plaatsen is beperkt. Voor meer informatie en om je aan te melden, klik je hier.