Terug

Francois Vatelschool over leerlingen en boosheid maandag 26 januari 2015

Op 5 januari jl. speelde het acteursteam van PlayBack op de François Vatelschool in Den Haag de jongerenvoorstelling HARD over agressie en conflictbeheersing. PlayBack sprak nadien met de bevlogen CKV-docent en leerlingbegeleider Femke Bulder en vroeg haar waarom zij al een aantal keren de voorstelling HARD heeft geboekt. Femke is een van de vertrouwenspersonen binnen de school en geeft ook sociaalvaardigheidstrainingen aan leerlingen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Voorkomen van escalaties
“De missie van onze school is dat iedereen gestimuleerd wordt het beste uit zichzelf te halen. We streven schoolbreed naar een veilig klimaat een cultuur zonder openbare boosheid, waarbij veiligheid vanuit aandacht, respect en interesse voor elkaar centraal staat. Onze school hanteert hierbij een veiligheidsplan. Geen geweld gebruiken, respectvol met elkaar omgaan en ga zo maar door. Als leerlingen vechten volgen er zware sancties. Natuurlijk wil je dat soort escalaties juist voorkomen. We hebben leerling bemiddelaars en mentoren die hier alert op zijn. Leerlingen kunnen naar hen toegaan als ze slachtoffer zijn van pesten of als ze zien dat andere kinderen gepest worden. Het gaat niet alleen om pesters, zwijgende omstanders spelen óók een rol. Zo verzorgen we ook lessen over leefstijl: Hoe ga je met elkaar om?”

Terugspeel scènes beklijven
Femke is een groot voorstander, bijna fan te noemen, van de voorstelling HARD. “HARD past goed bij onze visie over veiligheid. De acteurs staan met hun verhaal heel dicht bij de vmbo-leerlingen, waardoor het jonge publiek zich goed kan inleven wat er op het podium gebeurt. Doordat de kinderen naderhand in ‘terugspeel scènes’ letterlijk ervaren wat ze er zelf aan kunnen doen beklijft de boodschap ook beter. De voorstelling is niet belerend of moraliserend, maar prikkelt juist om op een andere manier te reageren. Door het gesprek aan te gaan met jongeren, creëer je bewustzijn over wat ze er zelf aan kunnen doen. Met vragen zoals ‘Wat zie je? Wat zou je er zelf aan doen? Wat kun je anders doen?’ laat je leerlingen zelf oplossingen aandragen. Daarom vind ik HARD ook zo’n mooie en begrijpelijke voorstelling.”

Kort verslag in de les
“We hebben de voorstelling naderhand besproken in de les. De leerlingen moeten een kort verslag maken aan de hand van een aantal basisvragen zoals: ‘Hoe zien de acteurs eruit: zijn het echte of fantasiefiguren? Waar kun je dat aan zien? Moest jij tijdens de voorstelling wat doen? Hoe en wat? Wat is het doel van de voorstelling: voor de lol of leer je er ook iets van? Voelde jij je op je gemak? Waarom wel of niet?’ HARD is dus ook direct een mooie aanleiding om de discussie over dit onderwerp in de klas op een luchtige manier aan te snijden”, aldus Femke Bulder. Ze denkt even na over onze vraag of ze nog bruikbare tips heeft voor andere scholen. “Laat docenten het goed voorbereiden. Het mooiste is als mentoren voor die tijd de docentenhandleiding doornemen. Zorg dat je het bekendmaakt bij de leerlingen, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten. Stuur informatie naar de ouders, het is belangrijk om hen te betrekken in dit verhaal. Laat het thema leven, maak het van de leerlingen zelf!”