Terug

Een krachtige combinatie donderdag 6 juni 2019

Stichting School & Veiligheid en Theatergroep PlayBack werken het komende schooljaar samen. Een school kan daardoor zowel de jongerenvoorstelling Count Me In als de training Dialoog Onder Druk op de school inzetten. Door de krachtige combinatie van de voorstelling en training, kan een docent bekwaam en met respect voor ieders mening, het gesprek over omgang met culturele verschillen en discriminatie voeren in de klas.

Culturele verschillen
We leven in een multiculturele samenleving met veel verschillende levensvisies. Discriminatie, intolerantie, respectloosheid en polarisatie maken deze verschillen steeds groter. Juist door met elkaar te praten, creëer je wederzijds begrip en respect voor elkaar. En dat is nodig, want iedereen krijgt er uiteindelijk mee te maken. Of je nu in een superdiverse of juist witte klas zit.

Jongerenvoorstelling Count Me In
Met onze voorstelling willen we de kennis over de invloed van een culturele achtergrond op ieders identiteit vergroten onder jongeren. Zodat wederzijds respect onder elkaar groeit. Ook gaan de acteurs op interactieve wijze met de jongeren in gesprek over hoe je discriminatie kan voorkomen en conflicten minder hoog op kan laten lopen. 

Training Dialoog onder Druk
In de training leren docenten hoe ze leerlingen kunnen uitnodigen en begrenzen bij gevoelige onderwerpen. De docent bewaakt het veilige klimaat in de groep. Daardoor voelt de leerling zich gezien en gehoord. Hij laat zien dat elke mening aan bod mag komen, maar geeft ook duidelijk aan wat de grens is tussen acceptabel en onacceptabel. Zo draagt hij bij aan het kritisch denkvermogen en leert hij jonge mensen hoe ze respectvol met elkaar in gesprek kunnen zijn.

Meer weten?
Heb je vragen of wil je je aanmelden? Kijk hier voor meer informatie over Count Me In en lees hier meer over Dialoog onder Druk.