Terug

Durf jij het aan? maandag 7 september 2015

Durf jij het als leerkracht het aan om je leerlingen te helpen om zichzelf te zijn? Om ze hun kwaliteiten en die van hun klasgenoten te laten ontdekken? En om iedereen het gevoel te geven iets positiefs te kunnen bijdragen aan de groep? Van 21 tot en met 25 september a.s. is de Week Tegen Pesten met als thema #Durfjijhetaan.

Met dit thema stelt De Week tegen Pesten docenten de vraag of ze het aandurven met hun leerlingen aan de slag te gaan. Docenten kunnen op de website bloggen over hun ervaringen met het thema. Wat merk jij van de groepsvorming? Lukt het daar invloed op uit te oefenen? Is dat blijvend? Of lukt het maar niet er grip op te krijgen? Op de website van Week tegen Pesten lees je ook andere docenten over hun aanpak.

Er worden nog bloggers gezocht die het aandurven hun ervaringen te delen via de website van de Week Tegen Pesten. Dus #durfjijhetaan? Stuur een mail naar wtp@schoolenveiligheid.nl.

Pesten: De nadruk ligt op het groepsproces
De manier waarop er tegen (online) pesten aan wordt gekeken is in een stroomversnelling gekomen. De opvattingen over wat er nu precies moet gebeuren, zijn flink veranderd. Waar eerst de nadruk vooral lag op het ondersteunen en weerbaar maken van de gepeste en het sanctioneren van de pester, wordt pesten nu benaderd als onderdeel van het groepsproces waarop je als docent invloed kunt uitoefenen. Pesten is het resultaat van een negatief groepsproces. Als er in een klas een onveilige sfeer heerst, kunnen kinderen en jongeren pestgedrag gaan vertonen omdat ze zich bedreigd voelen. Maar hoe doe je dat dan? Invloed uitoefenen op het groepsproces? Er is behoefte aan praktische suggesties en ervaringen van anderen om aan de slag te gaan met dit onderwerp.

Aan de slag met (online) pesten
De naam Week tegen Pesten wekt de indruk dat het allemaal in deze week moet gebeuren. De week is echter het startpunt voor de rest van het jaar. In deze week wordt de basis gelegd. Met het thema #durfjijhetaan? wordt aan leerkrachten de vraag gesteld of ze het aandurven met hun leerlingen aan de slag te gaan. En dat is best spannend.

In je klas wordt gepest. De sfeer in de groep is niet de sfeer die je voor ogen hebt. Je ziet dat sommige leerlingen zich niet op hun gemak voelen. Kwetsbaarheid wordt afgestraft. Wat doe je? Op www.weektegenpesten.com staat een checklist om de Week Tegen Pesten voor te bereiden, achtergrondinformatie over (online) pesten en groepsdynamica. Vanaf het begin van het nieuwe schooljaar komt ook de #durfjijhetaan-les online te staan. In deze les leggen leerkrachten de basis voor een veilige sfeer in de klas.