Terug

Professionalstraining Shaming

Met deze training krijg je inzicht in en een antwoord op de volgende vraagstukken: Hoe beïnvloeden sociale media de groepsdynamiek onder jongeren? Hoe ga je als school om met het feit dat elke jongere een camera op zak heeft en deze als wapen en sociaal instrument gebruikt? Wanneer en waarom verliezen jongeren oog voor de ander op sociale media? Welke waarde wil de school geven aan het begrip privacy?

Met de acteurs oefen je hoe je een goed gesprek met jongeren over hun gedrag op sociale media voert.

Boeken of meer informatie?
Vraag de accountmanagers van PlayBack - Pauline de Groot of Yvonne Vlijm - naar de mogelijkheden of naar extra informatie (tel: 030- 2027024 of info@tgplayback.nl).