Terug
Bekijk de video

Onder Invloed

Iedere jongere komt in aanraking met drank en drugs. Experimenteren hoort erbij als je jong bent. Maar onder druk van vrienden drinken pubers soms meer dan ze eigenlijk zouden willen of goed voor hen is. Hoe help je jouw kind bij het aangeven van zijn of haar grens? En hoe zet je pubers kritisch aan het denken over wat normaal is en wat niet?
 
Tijdens de ouderavond Onder Invloed houdt het acteursteam ouders op een luchtige wijze een spiegel voor aan de hand van herkenbare en soms humoristische scènes aan de keukentafel. PlayBack begeleidt ouders in het voeren van een open gesprek en leert hen hoe ze afspraken kunnen maken en effectief met hun kind kunnen communiceren over alcohol- en drugsgebruik. Ook wordt tijdens deze ouderavond uitgebreid aandacht besteed aan de invloed van de alcoholwet op jongeren en hun opvoeding.

PlayBack maakt gebruik van ‘terugspeeltheater’. Een techniek waarbij scènes opnieuw gespeeld worden en ouders elkaar tips geven voor een goed gesprek met hun kind.

Extra
Voor inleidingen bij deze ouderavond werken wij regelmatig samen met GGD’s, Centra voor Jeugd en Gezin en de Brijder Stichting. 

Corona-proof
We bieden deze ouderavond geheel corona-proof online aan. Neem contact met ons op over de mogelijkheden. 

Meer weten of boeken?
Neem contact op met Anne Fleur Thomeer van PlayBack voor extra informatie (tel: 030 – 2027024 of info@tgplayback.nl).