Terug
Bekijk de video

Like Me

Hoe praten ouders met hun kind over pesten? Wanneer straf je als ouders en wanneer niet? En hoe stel je de juiste vragen voor een open gesprek? Like Me is indringend, informatief en geeft ouders inzicht in de belevingswereld van hun puber en de strijd om erbij te horen. Ouders  ervaren hoe hun kind kan opkomen voor zichzelf én voor anderen. Zowel op internet als in het echt.

De invloed van social media op pestgedrag neemt een centrale plek in tijdens deze avond. PlayBack begeleidt ouders in het voeren van een open gesprek met hun kind. En leert ze hoe ze hun puber weerbaarder en sociaalvaardiger kunnen maken, zowel op internet als in het echt.

Tijdens de ouderavond maakt PlayBack gebruik van ‘terugspeeltheater’. Een techniek waarbij scènes opnieuw gespeeld worden en ouders elkaar tips geven voor een goed gesprek met hun kind.

Meer weten of boeken?
Neem contact op met Anne Fleur Thomeer van PlayBack voor extra informatie (tel: 030 – 2027024 of info@tgplayback.nl)