Terug

HIT

In heldere en snelle dialogen worden jonge mensen getoond die kampen met morele dilemma’s en moeilijke situaties. De innerlijke conflicten van de personages worden uitgespeeld naar het publiek waardoor de betrokkenheid van het publiek groot is.

Tijdens de voorstelling ‘HIT’ worden veel vragen gesteld. Dit alles met als doel de leerlingen aan het denken te zetten. De voorstelling is energiek, fris en spannend en wordt gespeeld door vier jonge professionele acteurs die spreken in een taal van de jongeren zelf. De onderwerpen die behandeld worden gaan over de individuele waarde versus de groepsnorm en doen een appel op maatschappelijke en sociale bewustwording. Thema’s als opkomen voor jezelf en anderen, groepsdruk, pesten en geweld komen allemaal aan bod.

In het tweede gedeelte worden de toeschouwers gestimuleerd om zowel als individu als in groepsverband actief mee te denken en in gesprek te gaan over maatschappelijke thema’s. Ze worden geconfronteerd met morele dilemma’s. Door zelf mee te spelen in de scènes zijn ze actief betrokken bij de voorstelling en de thema’s die behandeld worden.