Terug

Count Me In

Jesse en Ridwan krijgen een heftige ruzie die uitmondt in een flinke scheld- en vechtpartij. Ridwan is bang dat Jesse en zijn zusje Rachida in het geheim verkering hebben. Of dit waar is, daar is Jesse niet open over. Na deze vechtpartij wordt Rachida vermist. Om haar terug te vinden, moeten de vrienden open en eerlijk zijn naar elkaar. Hierdoor krijgen ze, ondanks hun verschillen, steeds meer vertrouwen in en begrip voor elkaar.

Count Me In
Een jongerenvoorstelling over culturele diversiteit en tolerantie. In onze multiculturele samenleving zijn er nu eenmaal verschillen. Juist door met elkaar te praten creëer je wederzijds begrip en respect voor elkaar. En dat is nodig, want iedereen krijgt er uiteindelijk mee te maken. Of je nu in een superdiverse of juist witte klas zit. Met deze voorstelling vergroten we bij jongeren het begrip en de kennis over de invloed van een culturele achtergrond op het vormen van ieders identiteit. Ook gaan de acteurs op interactieve wijze met de jongeren in gesprek over hoe je discriminatie kan voorkomen en conflicten minder hoog op kan laten lopen.

Training Dialoog onder Druk
Stichting School & Veiligheid en Theatergroep PlayBack werken het komende schooljaar samen. Een school kan daardoor zowel de jongerenvoorstelling Count Me In als de training Dialoog Onder Druk op de school inzetten. Door de krachtige combinatie van de voorstelling en training, kan een docent bekwaam en met respect voor ieders mening, het gesprek over omgang met culturele verschillen en discriminatie voeren in de klas.
In de training leren docenten hoe ze leerlingen kunnen uitnodigen en begrenzen bij gevoelige onderwerpen. De docent bewaakt het veilige klimaat in de groep. Daardoor voelt de leerling zich gezien en gehoord. Hij laat zien dat elke mening aan bod mag komen, maar geeft ook duidelijk aan wat de grens is tussen acceptabel en onacceptabel. Zo draagt hij bij aan het kritisch denkvermogen en leert hij jonge mensen hoe ze respectvol met elkaar in gesprek kunnen zijn.

Deze voorstelling wordt financiëel mede mogelijk gemaakt door:
Vfonds, Stichting Kinderpostzegels, Fonds ZOZ en Fonds de Versterking.

Corona-proof
Al onze jongerenvoorstellingen zijn corona-proof en mogen wij volgens de huidige richtlijnen spelen voor maximaal 60 leerlingen. Tevens spelen we ook voor kleinere groepen van maximaal 30 leerlingen. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.

Meer weten of boeken?
Neem contact op met Anne Fleur Thomeer van PlayBack voor extra informatie (tel: 030 – 2027024 of info@tgplayback.nl). Via Fonds de Versterking mag PlayBack een aantal voorstellingen met korting aanbieden op scholen buiten de Randstad. Neem voor meer informatie contact met ons op.