Terug

PlayBack op maat

Elke school is anders. Spanningen op de werkvloer, hoge werkdruk, agressie op het schoolplein, lastige situaties met ouders: overal spelen andere dilemma’s. PlayBack maakt trainingen op maat waarin docenten oefenen met herkenbare situaties die op jouw school van toepassing zijn.D oor middel van theater scènes en rollenspellen - met pubers, ouders, docenten en andere professionals - worden actuele dilemma’s uit de onderwijspraktijk uitgediept en gezamenlijk naar oplossingen gezocht. 

PlayBack biedt maatwerk aan op onder andere de thema’s: leiderschap, samenwerken als (docenten)team en omgaan met veranderingen in het onderwijs.

Training op maat: Leiderschap voor schoolleiders en teamleiders
Een team- of schoolleider is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het team. Elke school heeft leiders nodig die kunnen luisteren en verbinden. Dit vraagt om kennis en inzicht in gedrag. Met de trainingen over leiderschap maakt PlayBack een passend programma voor jouw school. Hoe geef je docenten ruimte om zich te ontwikkelen en hoe motiveer je hen om zich vol voor de leerlingen in te zetten? In deze training gaan we aan de slag met herkenbare leiderschapssituaties voor schoolleiders en teamleiders.

Training op maat: Een gezond en sterk docenten team
Een gezond docententeam is de basis voor een veilig en inspirerend schoolklimaat. Docenten moeten op elkaar kunnen vertrouwen en elkaars hulp durven vragen. Beter samenwerken kun je leren door te oefenen met concrete situaties en dilemma’s uit de praktijk in een veilige omgeving. PlayBack ontwikkelt casussen op maat over o.a.: feedback geven, opkomen voor elkaar, je grenzen aangeven en elkaar ondersteunen en inspireren. 

Training op maat: Omgaan met veranderingen in het onderwijs
Hoe ga je als school om met nieuw beleid? Gelijke kansen, passend onderwijs voor elke leerling, differentiëren in de klas: PlayBack biedt trainingen op maat om samen te onderzoeken waar veranderingen spanning opleveren, en vervolgens oplossingen te vinden vanuit de teams zelf.